Välkommen till ekorrbacken

Om Coronaviruset

Med anledning av Coronaviruset och sjukdomen Covid-19 har vi extra riktlinjer till vårdnadshavare. Läs mer här.

Om oss

Vi vill att barn skall få möjlighet att bli självständiga och reflekterande människor med respekt för allas lika värde. Läs mer om Ekorrbacken och hur vi jobbar här.

Öppettider

Vår verksamhet är anpassad till vårdnadshavarnas behov och livssituation. Förskolan ska finnas där för barnen oavsett om föräldrarna arbetar tidigt eller sent.