Kontakt

Ekorrbacken:
Vittangigatan 41(Karta)
Vällingby (Ingång från baksidan)
Telefon: 072-85 60 419,  förskolechef 070- 080 93 40

Öppettider:
Vi följer kommunens krav vad gäller öppettider (06.30 – 18.30), annars är det föräldrarnas behov som styr. Vi följer även kommunens regler för avgifter. Förskolan är ansluten till den kommunala kön och följer de regler som följer därav avseende bl.a. uppsägning, erbjudande av plats mm. Vid de få tillfällen under året vi stänger förskolan erbjuder vi alternativ förskoleplats på förskola i närheten.
För närvarande är öppettiderna: Måndag-Fredag 06.30-17.15
Om du har frågor eller vill besöka oss kan du kontakta:
Förskolechef Kerstin Florén, epost forskolechef@ekorrbacken.se
telefon 070- 080 93 40

Opening hours:
We comply with the municipality’s requirements in terms of opening hours (06:30 to 18:30), otherwise it is the parents’ needs that determine. We also follow the rules for municipal fees. The preschool is connected to the local queue and follow the rules it follows regarding eg termination, the offer of place etc.. On the few occasions in the year we close the preschool, we offer alternative preschool preschool nearby.
Currently, the opening hours are: Monday-Friday 6:30 a.m. to 5:15 p.m.
Deputy head of preschool Kerstin Florén, 070- 080 9340