Klagomålshantering

På förskolan Ekorrbacken finns det möjlighet att framföra klagomål på tre sätt. Klagomålen framförs genom:

  1. Muntligt framföra synpunkter, klagomål och förslag till personalen eller direkt till rektor.
  2. Genom e-post framföra synpunkter, klagomål och förslag till rektor.
  3. Lämna synpunkter, klagomål och förslag anonymt i vår brevlåda om är placerad utanför Forskarna.

Ni når rektor på: rektor@ekorrbacken.se eller på telefon 0707-89 75 88

Synpunkter och klagomål ska i första hand framföras till avdelningsansvarig eller rektor. Handlar det om klagomål eller synpunkter på rektor kan man kontakta regionchef för verksamheten. susanne.eriksson@tivoliforskolor.se

I vissa fall kan det finnas skäl att direkt kontakta huvudmannen för verksamheten. Dessa synpunkter eller klagomål kan framföras direkt till huvudmannen huvudman@tivoliforskolor.se

Sista steget är att kontakta utbildningsförvaltningen. Telefonnummer: 08-508 330 00